استیکر اسم سال نو

همه استیکرهای اسمی نوروزی و برای سال نو در این دسته است.